--:: บริการของเรา ::--

เรามีบริการพิมพ์ทั้งระบบออฟเซ็ต และระบบซิลค์สกรีน ให้คุณได้เลือกค่ะ

 1. การพิมพ์ระบบออฟเซ็ต
  • ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ
  • โปสเตอร์ แผ่นพับโฆษณา แผ่นพับโบรวชัวร์
  • ซองเอกสารขนาดต่างๆ
  • ปกแฟ้มเอกสาร
  • กระดาษต่อเนื่อง
  • นามบัตร
  • สติ๊กเกอร์
  • ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารอื่นๆ

  ส่งรายละเอียดให้เราลองคิดราคาได้ที่นี่ค่ะ
  Top

 2. การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน
  • กระดาษก้อน
  • นามบัตร
  • สติ๊กเกอร์ใส
  • พวงกุญแจ
  • ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์
  • แผ่นรองเมาส์ / เมาส์
  • ปากกา
  • ฯลฯ

  ส่งรายละเอียดให้เราลองคิดราคาได้ที่นี่ค่ะ
  Top